divendres, 3 d’octubre de 2014

Per què ICV-EUiA Mataró diu no a la Festa al Cel

Al Ple de l’Ajuntament de Mataró celebrat ahir 2 d’octubre, ICV-EUiA de Mataró portava una pregunta al govern sobre els costos de la recentment celebrada Festa al Cel. Preguntàvem sobre els costos directes i indirectes de la preparació, organització i celebració de la “Festa al Cel”. Preguntàvem sobre el finançament públic que ha obtingut l’Ajuntament de Mataró per a la celebració de la “Festa al Cel”. Preguntàvem sobre el finançament privat que s’ha obtingut, via patrocini, publicitat o qualsevol altra modalitat per a la celebració d'aquest esdeveniment. 
 
La resposta del regidor, senyor Rey, va ser incompleta, al·legant que encara no tenien tots els números tancats, atès el poc temps que havia passat entre la celebració de l’esdeveniment i la celebració del Ple. Sí que ens va avançar, però, que els 250.000 euros que es va anunciar inicialment per part del govern que podria ser el cost total de l’acte, havien estat superats, i de manera provisional ja ens podia avançar que estaven al voltant dels 355.000 euros. 

En el torn de rèplica, li vaig contestar el que us reprodueixo a continuació. Són els nostres arguments. És el perquè de la nostra negativa a la Festa al Cel. 

Sembla clar, doncs, després de la seva intervenció, que ens haurem d’esperar uns quants dies encara per saber l’abast econòmic d’aquest esdeveniment. Deixi’m, però, fer algunes consideracions a tall de reflexió sobre l’assumpte del qual tractem: 

Miri, més enllà del nostre rebuig a aquest esdeveniment per qüestions que tenen a veure amb temes mediambientals, més enllà de si alguns avions són de guerra o porten tal o qual bandera al seu fuselatge, més enllà de tot això, el que més ens molesta és que una part molt important d’aquest acte s’hagi finançat amb diners públics. 

Entenem que aquest tipus d’espectacle agradi a molta gent, que fins i tot sigui un espectacle estèticament i visualment molt atractiu, ho podem acceptar, però el que no ens sembla adequat és que en aquests moments tan dramàtics per a molta gent s’utilitzin tants recursos públics per dur-ho a terme. I ens molesta de manera especial perquè aquest govern, per boca de l’alcalde de la nostra ciutat principalment, s’ha fet un tip de declarar, amb un discurs que nosaltres hem titllat d’apocalíptic, que Mataró no tenia diners. I ens molesta també, perquè fa tan sols uns mesos aquest grup municipal va fer una sèrie d’al·legacions al pressupost en les que demanàvem, per exemple, que es tornés a contractar les mediadores interculturals que assistien els CAPs de Mataró, llocs que van ser retallats com tothom sap i que tan necessaris eren. Perquè en aquelles al·legacions demanàvem partides explícites per a contractar persones aturades. Perquè en aquelles al·legacions demanàvem diners per ajudar les PIMES locals, perquè en aquelles al·legacions demanàvem ajudar els autònoms a pagar lloguers si volien muntar un negoci, perquè en aquelles al·legacions demanàvem més diners per a Benestar Social. I la resposta que vam rebre per part del govern a totes elles és que no hi havia diners. 

Però vet aquí, que uns mesos més tard sí que hi ha diners públics per fer aquesta Festa al Cel. I sap què, senyor Rey? Amb aquests diners públics que vostès sí que tenen ara, hauríem pogut, per exemple contractar 65 persones aturades sense prestació durant 6 mesos pagant-los el salari mínim interprofessional, amb aquests 250.000 euros (que diuen que costarà tot això, nosaltres pensem que seran més), podríem haver finançat lloguers per muntar negocis a més de 100 emprenedors, perquè aquests 250.000 euros podrien haver-los dedicat a lloguers socials. 

Ja sé, se’ns dirà que la despesa és una inversió i que el retorn és molt superior als diners emprats, bé, això està per veure. En tot cas, senyor Rey, els beneficiaris seran una part molt petita dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat i el seu impacte no anirà més enllà dels dos dies que ha durat l’esdeveniment. Perquè, ben segur que aquesta “festa” ni deixarà més contractes de treball, ni suposarà un punt d’inflexió per recuperar la nostra malparada economia local. 

El que sí que sabem des del nostre grup municipal, del que sí estem segurs, és que actes com la Festa al Cel en cap cas s’han de finançar amb diners públics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada